Onze maximale hypotheek

Afgelopen jaar hebben wij voor ons gezin een nieuwe auto gekocht en gefinancierd. Het leek ons een juiste beslissing om niet steeds met onze oude auto door te rijden.

Wij hadden ook verhuisplannen, hierop hebben bij diverse banken onze maximale hypotheek laten berekenen. Overal ontvingen wij een negatief antwoord, dit kwam door onze, in hun ogen “te dure” (auto) lening.

Nu hebben wij via bemiddeling van ‘hypotheek met leningen’ toch onze maximale hypotheek maar tevens een goedkope hypotheek kunnen krijgen, dit zelfs met de meest gunstige rente en garantie regelingen.
Nogmaals, hartelijk dank voor uw bemiddeling en expertise.

Met vriendelijk groet,
P. De Groot te Spijkenisse

Advieswijzer

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Onze gegevens

ATTENTAS Financieel Adviseurs  
Rigtersbleek Zandvoort 10 / 103
7521 BE Enschede
T: 053-436.25.25
E: info@attentas.nl
Postbus 829
7500 AV Enschede
F: 053-432.70.20
I: www.attentas.nl

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12007985.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze inzien en downloaden op onze website www.attentas.nl; op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Aard van de dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en bemiddelen in:

  • Consumptief krediet
  • Hypothecair krediet
  • Spaarrekeningen
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Elektronisch geld
  • Betaalrekeningen
  • Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden volledig door u betaald. Er is dus geen sprake van enige vorm van provisiebeloning. Deze kosten worden voor aanvang van onze werkzaamheden duidelijk met u gecommuniceerd. Voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen worden deze kosten opgenomen in de opdrachtbevestiging welke wij door u laten ondertekenen.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct schriftelijk te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), postbus 93257, 2509 AG te Den Haag.

Hypotheek met leningen

Beoordeeld door B. Reijnders te Rotterdam op 15 december 2018.
Nu hebben wij via bemiddeling van "hypotheek met leningen" een hypotheek met gunstige voorwaarden kunnen krijgen, dit tevens met een lage rente én Nationale Hypotheek Garantie.
Beoordeling: 5 sterren

www.hypotheek-met-leningen is een onderdeel van Attentas - Bij ons zijn Erkende Hypotheekadviseurs werkzaam

Attentas Financieel Adviseurs - Rigtersbleek Zandvoort 10-101 - 7521 BE Enschede